Käyttöehdot sekä Tietosuojaseloste

Pyhäjärven Osakaskunnan hoitokunnan tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun pyhanvedet.fi käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Pyhanvedet.fi – verkkopalvelun (myöhemmin palvelu) koostuu tietoa sisältävistä sivuista sekä verkkokaupasta jossa myydään kalastuslupia.

Tietoturva maksuliikenteessä

Pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja ei tallenneta missään vaiheessa palveluntuottajan
palvelimelle. Maksujen välittämisen hoitaa Visma Pay maksunvälittäjä. Lisätietoja saat Lupakaupan toimistusehdoista.

Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille.
Siirtyessäsi niille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot
ennen käytön aloittamista. Palvelu on käytössä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Palvelun tuottaja ei vastaa teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista
katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon
viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti käyttäjälle aiheutuvista
välittömistä tai välillisestä vahingosta. Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja
joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen voimaantulo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi, Hoitokunnalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla niistä
palvelussaan.

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on https://www.pyhanvedet.fi.
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Jouko Viitamäki, puheenjohtaja@pyhanvedet.fi.
Rekisterin nimi: https://www.pyhanvedet.fi :n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään kalastuslupien maksamisen yhteydessä. Maksu suoritetaan Visma Pay maksunvälittäjän
kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot:

Nimi, Osoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero ja muut asiakkaan ilmoittamat tilaustiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja tuotetilauksien yhteydessä.

Tietojen luovutus

Rekisterin pitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa. Tietoja käytetään kalastuslupien tarkistamiseen eikä niitä luovuteta eteenpäin.

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytettävissä
olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista
käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle,
jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.