Pyhäjärven osakaskunta hakee toimitsijaa hoitamaan osakaskunnan asioita

Osakaskunnan kevätkokous on valtuuttanut hoitokunnan ottamaan käyttöön toimitsija-hoitokunta -mallin osakaskunnan asioiden hoitoa varten ja valtuuttanut hoitokunnan valitsemaan toimitsijan 2 vuoden toimikaudeksi. Hoitokunta haastattelee mahdolliset toimitsijat hakemusten ja korvaustoiveiden perusteella. 

Toimitsijan tehtäviin kuuluisi alustavasti esimerkiksi seuraavat

  • Yleiset hallinnolliset tehtävät
   • hoitokunnan kokousten valmistelu ja puheenjohtajuus
   • talousasioiden hoito (laskujen maksu ja budjetin seuranta yms.)
   • materiaalin toimittaminen tilintarkastajalle tilinpäätöstä varten
   • vuosikertomuksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu
   • yhteydenpito ja asiointi viranomaisten kanssa (ELY-keskus jne.)
  • Sopimusten valmistelu
  • Varainhankinta (Järvikummitoiminta)
  • Vuosikokouksen valmistelu ja järjestäminen yhteistyössä hoitokunnan kanssa
  • Mahdollisten hankkeiden koordinointi ja johtaminen
  • Toiminnan kehittäminen

Tehtävät tarkentuvat varsinaiseen sopimukseen, joka solmitaan mahdollisen toimitsijan kanssa

Hakukriteerit

 • Toimitsijalta edellytetään seuraavia
  • Kokemusta osakaskuntatoiminnasta
  • Hankeosaamista
  • Yhteisaluelain tuntemusta
  • Kokemusta hallinto- ja taloustehtävistä
  • Toiminta- ja vastuuvakuutusta
 • Eduksi katsotaan seuraavat
  • Pyhäjärven osakaskunnan vesialueen tuntemus
  • Pyhäjärven osakaskunnan sääntöjen tuntemus
  • Markkinointikokemus
  • Kokemus sopimusasioista
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 5.6.2024 mennessä sähköpostilla osoitteeseen info@pyhanvedet.fi otsikolla ”Toimitsijahakemus – Oma nimi”.

Lisätietoja Hoitokunnan puheenjohtajalta Antti Siltalalta, puh. +358 50 4956414