Vuosikokous esityslista 3.4.2022

lähetetty Uncategorized | 0

Pyhäjärven osakaskunta 2022-04-03
Varsinainen kokous Esityslista

Paikka ja aika Lucky Ranch saluuna klo 18.00 …
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta.
3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen asialistan hyväksyminen.
5. Vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Tili-ja vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle.
7. Kalastus järjestelyt vuodelle 2022, säännöt 3…7§
8. Kalastuslupatulojen käyttö.
9. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022
10. Talousarvio vuodelle 2022
11. Hoitokunnan jäsenten ja muiden toimihenkilöiden palkkiot.
12. Valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle uudet jäsenet ja heille varajäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
13Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
14.Valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varahenkilö kalatalousalueen kokouksiin.
15. Ilmoituslehti vuodelle 2022.
16. Kortelammen vuokrasopimus
17 Sääntömuutokset.
18. Muut mahdolliset asiat.
19. Kokouksen päättäminen.

Leave a Reply